©2014-2021, PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Bình Minh, Tp Lào Cai , Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: Tel: 02143.859.299 - Fax: 02143.859.299
Email: Email vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn
Lịch công tác